nb І Consulting as - HR tjenester til små og mellomstore bedrifter
Rekruttering
 • Ansettelser av medarbeidere, mellomledere og ledere
 • Assistanse i forbindelse med avvikling av medarbeidere/nytt arbeid (Outplacement)
 
Lederutvikling (bedriftsinterne kurs)
 • Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler
 • Personlige utviklingsplaner
 • Coaching og rådgivning
 • Teamwork
 
Salgstrening (bedriftsinterne kurs)
 • Fra salgsteori til praktisk trening
 • Presentasjon og formidling
 • Møteledelse
 
Rådgiving
 • Personal administrasjon
 • Linjefunksjon i tidsbegrenset periode (HR – Human Resource)
 • Styrearbeid
 
Formidling
 • Samarbeidspartnere i Norden