nb І Consulting as

HR tjenester til små og mellomstore bedrifter

Rekruttering

 • Ansettelser av medarbeidere, mellomledere og ledere
 • Assistanse i forbindelse med avvikling av medarbeidere/nytt arbeid (Outplacement)

Lederutvikling (bedriftsinterne kurs)

 • Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler
 • Personlige utviklingsplaner
 • Coaching og rådgivning
 • Teamwork

Salgstrening (bedriftsinterne kurs)

 • Fra salgsteori til praktisk trening
 • Presentasjon og formidling
 • Møteledelse

Rådgiving

 • Personal administrasjon
 • Linjefunksjon i tidsbegrenset periode (HR – Human Resource)
 • Styrearbeid

Formidling

 • Samarbeidspartnere i Norden